Mācīšanās platformas skolo.lv mācības

Aicinām pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotājus pilnveidot savas zināšanas un piedalīties bezmaksas mācībās par Skola2030 piedāvātās mācīšanās platformas skolo.lv dažādu funkciju izmantošanu ikdienas darbā – kā iesācējiem, tā pieredzējušiem platformas lietotājiem.

Mācību mērķis

Paaugstināt pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu digitālo pratību, dodot iespēju apgūt bezmaksas mācīšanās platformas skolo.lv pieejamās funkcijas – platformas iespējas mācību procesa organizēšanā un vadībā, iespējas attālinātā un klātienes mācību procesa nodrošināšanā, apzināt platformas pieejamos rīkus izglītojamo vērtēšanā un individuālā progresa monitoringā, rediģēt, kopēt, citādi pārveidot Skola2030 e-kursu paraugus, iepazīt tiešsaistes sadarbības rīkus, mācības īstenojot pašvadītā veidā skolo.lv platformā.

Mācību ilgums

8 stundas. Mācību programma skolotājam pašvadīti jāapgūst 3 nedēļu laikā no brīža, kad tiek saņemts apstiprinājuma e-pasts par pievienošanu mācību kursam.

Mācību norises vieta

Mācīšanās platforma skolo.lv.

Mācības iespējams īstenot šādās programmās

1. “Mācīšanās platformas skolo.lv pamata funkciju izmantošanas iespējas vispārējās izglītības programmās” – skolotāji iepazīst skolo.lv vidi un rīkus, apgūst, kā mācīšanās platformā izveidot savu kursu vai nokopēt un pielāgot kādu no Skola2030 e-kursu paraugiem, kā arī tiek apskatīts, kā pievienot kursam resursus un uzdot skolēniem uzdevumus, sniegt atgriezenisko saiti.

2. “Mācīšanās platformas skolo.lv padziļinātu funkciju izmantošanas iespējas vispārējās izglītības programmās” – skolotāji padziļināti apgūst skolo.lv vidi un rīkus, piemēram, uzdot skolēniem uzdevumus ar vērtēšanas rubrikām, kā veidot automātiski novērtētus testus, kā arī tiek apskatīts, kā izstrādāt interaktīvus mācību uzdevumus, izmantojot H5P sniegtās iespējas.

3. “Mācīšanās platformas skolo.lv pamata funkciju izmantošanas iespējas vispārējās izglītības programmās” + tiešsaistes nodarbības – skolotāji iepazīst skolo.lv vidi un rīkus, apgūst, kā mācīšanās platformā izveidot savu kursu vai nokopēt un pielāgot kādu no Skola2030 e-kursu paraugiem, kā arī tiek apskatīts, kā pievienot kursam resursus un uzdot skolēniem uzdevumus, sniegt atgriezenisko saiti.

4. “Mācīšanās platformas skolo.lv pamata funkciju izmantošanas iespējas pirmsskolas izglītības programmās” + tiešsaistes nodarbības – tiek apskatīts, kā sakārtot mācību materiālus un uzdevumus e-kursa formā, tos strukturējot atbilstoši tematiskajiem plāniem un bērna vecumposmam, kā arī izmantojot jau gatavus paraugus – snieguma līmeņa aprakstus, idejas bērna darbībai visiem vecumposmiem, mācību procesa piemērus, mācību līdzekļus, resursus, interaktīvus uzdevumus bērniem. Skolotāji apgūst, kā e-kursa ietvaros veidot materiālus, interaktīvas spēles un uzdevumus saviem audzēkņiem, tā diferencējot mācību procesu pirmsskolas grupā, kā arī iepazīst tiešsaistes sadarbības rīkus saziņai ar kolēģiem.

Skolotājam mācību laikā ir iespēja apgūt ne tikai vienu no piedāvātajām mācību programmām, bet arī kombinēt kādu no pamata funkciju skaidrojošām programmām (1., 3. vai 4. programmu) ar padziļināto funkciju skaidrojošo programmu (2.), tādējādi apgūstot divas skolo.lv mācību programmas vienu pēc otras.

Skolotājs mācību programmu apgūst pašvadīti, aplūkojot, lasot, praktiski mēģinot un pildot uzdevumus, tādējādi apgūstot kursu pats, sev ērtā laikā un vietā 3 nedēļu garumā no brīža, kad saņemts apstiprinājuma e-pasts.

Dalībnieki, kuri būs piedalījušies skolo.lv mācībās un nokārtojuši noslēdzošo pārbaudes darbu, mācību noslēgumā saņems apliecību par 8 stundu profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Tuvākie mācību uzsākšanas datumi

23. maijs, 30. maijs, 6. jūnijs un 13. jūnijs.

Pieteikšanās

Ikviens interesents ir aicināts reģistrēties mācībām sev interesējošā programmā un datumā, aizpildot pieteikšanās anketu: https://bit.ly/skolo-lv-macibas. Mācības var tikt uzsāktas tikai pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanu datumā, kurš tika izvēlēts mācību uzsākšanai.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, rakstot uz info@dzc.lv vai zvanot pa tālruni +371 26475979.