Pamatkursu programmu paraugi vidējā izglītībā

Dabaszinātņu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma