E-mācības

Skola2030 tiešsaistes mācības “E-kurss skolotājiem”

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācības veidā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus.

Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40h laika, iesakām to apgūt 6 nedēļās. 

Apgūstot šo Skola2030 e-kursu, tā dalībnieki:

 • varēs izskaidrot, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju;
 • atsvaidzinās zināšanas par to, kādi apstākļi un procesi ietekmē skolēnu mācīšanos;
 • plānos mācību stundu ar mācīšanos iedziļinoties, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus skolēniem nepieciešamos mācību notikumus;
 • izmantos atpakaļvērstās plānošanas principus, lai izvirzītu mācību priekšmeta programmā balstītus sasniedzamos rezultātus visām viena temata mācību stundām;
 • precizēs, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam, un analizēs tās izpausmes dotos piemēros un savā pieredzē;
 • izplānos vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam savās stundās, izmantojot atpakaļvērsto plānošanu;
 • domās un plānos, kā saviem skolēniem efektīvi mācīt stratēģijas;
 • plānos diferencētas mācības, lai mērķtiecīgi iekļautu visus bērnus;
 • reflektēs par savu mācīšanās pieredzi tiešsaistē.

Mācību plāns e-kursa apguvei varētu būt šāds: 

 • Nedēļā “Ievads”, aptuveni 1,5h + saruna ar kolēģiem, kas e-kursu apgūst tajā pašā laikā, par e-kursa uzsākšanu un tā apguvei nepieciešamo. Šis ir laiks, kad skolotāji viens otru var atbalstīt e-kursa vides apguvē, iemācīties, kā ar to strādāt.
 • Nedēļā “Pilnveidotais mācību saturs un pieeja. Ievads” kopā aizņem aptuveni 8-10h + saruna ar kolēģiem par šajā nedēļā paveikto.
 • Nedēļā “Plānošana”, kas aizņem aptuveni 8-10h + saruna ar kolēģiem par paveikto.
 • Nedēļā “Vērtēšana” aizņem aptuveni 8-10h + saruna ar kolēģiem par paveikto.
 • Nedēļā “Mācību process (īstenošana)”, kas aizņem aptuveni 8-10h + saruna ar kolēģiem par paveikto.
 • Nedēļā iesāktā pabeigšana un “Nobeigums”, kas aizņems aptuveni 0,5h + kopīga refleksija ar kolēģiem par e-kursā paveikto un attālinātas mācīšanās pieredzi.