Izglītības konference "Mākslai ir nozīme!"

2022.gada 16. - 17. augusts
Koncertdārzs "Pūt, vējiņi!", Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Izglītības konference “Mākslai ir nozīme!” 

2022. gada 16. un 17. augustā 

Liepājā, koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

 

Māksla un kultūra ir nozīmīgs radošais spēks. Tās palīdz mums augt, ieraudzīt jaunus apvāršņus, īstenot sapņus un mainīt pasauli. Lai iedvesmotu skolotājus, sniegtu tiem jaunas idejas, dalītos pieredzē un atbalstā, no 16. līdz 17. augustam vēju pilsētā Liepājā rīkojam konferenci “Mākslai ir nozīme!”. Konferencē notiks darbnīcas, meistarklases un diskusijas, būs iespēja satikt pieredzējušus kultūras un mākslas profesionāļus, kā arī iepazīties ar kolēģiem no visas Latvijas.  

Konferences mērķis ir apzināt aktualitātes kultūras un mākslas izglītībā – tās saturā, metodikā, vērtēšanā, aktualizēt mijiedarbību ar citām mācību jomām, kā arī uzsvērt kultūras un mākslas izglītības īpašo nozīmi plašākā kontekstā. 

Liepāja kā norises vieta nav izvēlēta nejauši – tās kultūrvides pieredzēšana ir viens no konferences pamatelementiem. Konferences atklāšana notiks leģendārajā koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”, pirmās dienas noslēgums vēsturiskajā klubā “Kursa”, bet visas konferences noslēgums būs koncertzālē “Lielais dzintars”.  Darba sesijas notiks Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes vēsturiskajās ēkās. 

Konferences pirmajā dienā dalīsimies ar iedvesmas un pieredzes stāstiem, piedalīsimies darbnīcās un diskusijās, ar jomas profesionāļiem diskutēsim par šīs vasaras spilgtākajiem vasaras kultūras notikumiem. Savukārt konferences otrajā dienā literatūras, vizuālās mākslas, mūzikas, teātra mākslas un kultūras kursu skolotājiem notiks meistarklases. 

Konferencē aicinām piedalīties pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu, profesionālo skolu skolotājus un vadītājus. 

Konferences sadarbības partneri ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, British Council pārstāvniecība Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Kultūras akadēmija, LNKC programma "Latvijas skolas soma" un Ziedoņa klase. 

Aicinām iepazīties ar mācību jomu piedāvājumu sesijām, kuras būs iespējams apmeklēt konferences ietvaros: 

 

Plānotās konferences tiešraides Skola2030 Facebook lapā 16. augustā skatīt šeit.

 

Ņem vērā! Reģistrācija un kafijas pauze plānota 16. augustā plkst. 9.00. - 11.00, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas telpās, Ausekļa ielā 9; 17. augustā plkst. 9.00 - 10.00, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas telpās, Ausekļa ielā 9 un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē, Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.

Programma

15. augusts 20:00 - 21:00
Liepājas apskates ekskursija ar gidu
Rožu laukums
Lasīt vairāk

Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību piedāvājam iepazīt Liepāju īpaši sagatavotā ekskursijā gida pavadībā.  

Pastaigu ekskursija Liepājas vecpilsētā, kuras laikā varēs baudīt romantiskas sajūtas, ko rada mazo ieliņu šarms, kā arī uzzināt ar tām saistītos vēsturiskos un mītiskos nostāstus. 

16. augusts 09:00 - 13:00
Konferences atklāšana un iedvesmas stāsti
Koncertdārzs "Pūt, vējiņi!"
Lasīt vairāk

9.00–10.30 
Reģistrācija un rīta kafija  
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas telpās, Ausekļa ielā 9 
 
11.00–13.00 
Konferences atklāšana  
Koncertdārzā “Pūt, vējiņi”, Miķeļa Valtera ielā 7 
Gunārs Ansiņš, Liepājas valstspilsētas domes priekšēdētājs 
Inese Saldābola, Skola2030 vadītāja 

Iedvesmas stāsti
Kāpēc kultūra? UNESCO redzējums par kultūras nozīmi un ietekmi. 
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.  

Vizuālizpratne skolai un dzīvei  
Austra Avotiņa, Skola2030 eksperte, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētāa profesore, mākslas zinātniece. 
 
Kā mācīt mūziku?  
Irēna Nelsone, Skola2030 eksperte, JVLMA Mākslu pedagoģijas nodaļas docētāja, mūzikas mācīšanas metodiķe.  
Ilze Vilde, Skola2030 eksperte, JVLMA docētāja, mūzikas mācīšanas metodiķe, NMV Rīgas Doma kora skolas skolotāja. 
Reinis Maurītis, Skola2030 eksperts, Rīgas 49. vidusskolas skolotājs. 
 
Lasīt ir moderni  
Lita Silova,
Skola2030 eksperte, Rīgas Franču liceja skolotāja, literatūrzinātniece.  
Zanda Gūtmane, Skola2030 eksperte, Liepājas Universitātes profesore, vadošā pētniece, literatūrzinātniece. 
 
Teātris skolā, skola teātrī  
Elmārs Seņkovs, LKA asociētais profesors, prorektors mākslinieciskās jaunrades darbā, režisors. 
Inga Krišāne, Skola2030 vecākā eksperte, režisore, Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja. 
 

Ievads darba sesijām
Zane Oliņa, izglītības eksperte

16. augusts 14:00 - 15:00
1.1. Kā mācīt par un caur mākslu?
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Paneļdiskusija 
“Skolotāj, šī nav nekāda latviešu valoda – kāpēc mums teātra stundā jāraksta?”, “Tā jau tikai vizuālā māksla – neiespringsti!”, “Skolotāj, mēs nevaram šodien tikai padziedāt?”. Paneļdiskusija par to, kādēļ mākslas un kultūras mācību priekšmeti nereti tiek asociēti ar atpūtu un ko mēs kā pedagogi varam darīt, lai veicinātu dziļu un apzinātu mācīšanos, nepazaudējot mākslas veidiem raksturīgo radošumu. 

Vada: Inese Vilciņa, Skola2030 vecākā eksperte. 
Piedalās: Anda Laķe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, socioloģijas doktore; Daiga Celmiņa, Rīgas Teikas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Felikss Rekovičs, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas  ģeogrāfijas skolotājs, Liepājas dabaszinību mācību jomas koordinators; Ļevs Rusilo, Rīgas Juglas vidusskolas kultūras un sociālo zinību skolotājs.

1.2. Snieguma līmeņa aprakstu veidošana un izmantošana vērtēšanā mūzikā sākumskolas klasēs
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts 
Dažādu prasmju (izziņas process un izpratne, praktiskā muzicēšana, sadarbība, grupu darbs u.c.) snieguma līmeņu apraksti, ko var izmantot gan skolotāji, izliekot vērtējumu, gan skolēni paši, vērtējot savu sniegumu un prasmi. 
 
Rita Vēberbrante, Ventspils Centra sākumskolas mūzikas skolotāja.
#mūzika #sākumskola #pamatskola #vērtēšana #skolotājiem #metodiķiem 

 

1.3. Teksta un mūzikas mijattiecības
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts 
Kā ietekmē skolēna izaugsmi mācību priekšmetu savstarpējās saiknes meklējumi un jēgpilnu uzdevumu veidošana. 
 
Agnese Fjodorova, Rīgas 6. vidusskolas mūzikas skolotāja.
#mūzika #pamatskola #skolotājiem #metodiķiem 

1.4. Mākslas stila – baroka apguve, praktiski darbojoties
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Darbnīca 
Lai arī šodienas skolēni labrātāk skatās nākotnē un mazāk interesējas par vēstures aspektiem, ir svarīgi rast veidus, kā rosināt viņus mācīties izzināt un iedziļināties kultūras procesu attīstībā. Pieredzes stāsts vēstīs par to, kā skolēnam pašvadīti, apgūstot teorētiskus faktus un darbojoties praktiski, izpētīt, piemēram, baroka laika galmadāmu atainojumu, tādējādi iepazīstot gan apģērba, grima un frizūru tendences, gan pievēršot uzmanību greznajiem un pompozajiem interjerelementiem – gleznu ierāmējumiem, tā nonākot pie zināšanām un secinājumiem par būtiskajām laikmeta iezīmēm. 

 
Una Bērziņa, Tukuma Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas un kultūras kursu skolotāja. 
#vizuālā māksla #kultūras kursi #pamatskola #vidusskola #skolotājiem 

1.5. Divi pieredzes stāsti vizuālajā mākslā: “Starpdisciplinārās stundas 7. un 8. klasē” un “Ilustrāciju radīšanas prasmju attīstīšana caur tekstu"
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Dzirdēsim 2 pieredzes stāstus.  
1. Saldus pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Dace Eglīte Zīrupa dalīsies ar savu pieredzi un materiāliem no vizualās mākslas stundām 7. un 8. klasē. Stundu tēmas pārsvarā ir ņemtas no Skola2030 materiāliem, bet pielāgotas, vienkāršotas, pārveidotas Daces skolēnu vajadzībām. Darba gaitā tapušas starpdisciplināras stundas, vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstoši mācību materiāli. 
2. Pieredzes stāstā aplūkoti 1.4. un 3.4. temata risinājumi vizuālajā mākslā (1. un 3. klasē), kur skolēni aprakstoši vai mutiski stāsta par tekstā uztveramo (piem., objekti, tēli, sižets, tēma utt.) un par to, ko iespējams iztēloties (piem., noskaņa, pārdzīvojums, asociācijas, emocijas utt.). Noslēgumā skolēni doto tekstu vai dziesmu mēģina vizualizēt un radīt savas orģinālās ilustrācijas vai fantāzijas tēlus. 

Dace Eglīte Zīrupa, Saldus pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja; 
Marika Beļēviča, Liepājas Liedaga vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja. 
#vizuālā māksla #sākumskola #pamatskola #skolotājiem 

1.6. Kā radīt svētkus ar teātra mākslas stundu palīdzību?
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts 
Uzzināsiet, kā, teātra mākslai kā mācību priekšmetam ienākot skolā, iespējams veidot Teātra svētkus, kur katrai klašu grupai ir savi veicamie uzdevumi, piemēram, improvizācijas, īsfilmas, plakāti vai procesā veidots iestudējums, savukārt visi šie uzdevumi saistāmi ar vērtībām un to izpratni, tādējādi rosinot skolēnus ne tikai padziļināti izprast tikumu un vērtību nozīmi ikdienas situācijās un personiski, bet arī attīstīt līderību, katra individuālās spējas un talantus, kā arī mācīties sadarboties, būt gan tolerantiem, gan arī drosmīgiem un atbildīgiem. 
 
Ilze Karazina, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas kursa “Kultūra un māksla I (teātra māksla)”, teātra mākslas, krievu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotāja; 
Sigita Stefana, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, kursa “Kultūra un māksla I (teātra māksla)” skolotāja. 
#teātra māksla #kultūras kursi #pamatskola #vidusskola #paplašināta izglītības pieredze #skolotājiem #metodiķiem 

1.7. Kā rast drosmi paust idejas?
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Paneļdiskusija
Ideju radīšanas procesa iznākums ir neparedzams. Jo patiesi oriģinālas idejas rodas, radīšanas procesā iekļaujot elementus, kas sākotnēji šķiet pilnīgi neatbilstoši. Tādēļ ir nepieciešama drosme: 

  • ideju radītājam – atļauties eksperimentēt un līdz ar to riskēt būt nesaprastam, muļķīgam;  
  • tam, kurš ideju radīšanas procesu atbalsta, virza – nekritizēt, neapjukt provokatīvu vai pirmajā brīdī nesaprotamu ideju priekšā.  


Paneļdiskusijā šķetināsim iespējas, kā skolotājiem vairot drosmi radīt un pēc tam paust oriģinālas idejas pašiem, kā ikdienā rosināt to darīt arī skolēnus. 

Vada: Inga Pāvula, izglītības eksperte un supervizore. 
Piedalās: Elmārs Seņkovs, LKA asociētais profesors, prorektors mākslinieciskās jaunrades darbā, režisors; Baiba Bartkeviča, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskā vadītāja, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projekta programmas “(ne)miers” mākslinieciskā vadītāja; Vita Liepiņa, LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītāja.

 

1.8. Foruma teātris un varoņa stāsts – metodes pašizziņai un pašizpausmei
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts  
Gūsiet ieskatu divās metodēs, kas raisa skolēnu pašizpausmi, radot sev un sabiedrībai nozīmīgas idejas: 1) brazīliešu režisora un politiskā aktīvista Augusto Boala radītais foruma teātris ir interaktīvā teātra forma ar mērķi iedziļināties problēmā; 2) amerikāņu rakstnieka un literatūras profesora Džozefa Kempbela formulētā varoņa stāstu metode ir domāta pašizziņai un stāstu/varoņu analizēšanai un radīšanai. 
 
Ilze Mazpane, Ogres 1. vidusskolas skolotāja, māca vidusskolas kursu “Kultūra un māksla I: teātris”, Skola2030 vecākā eksperte, metodiķe. 
#teātra māksla #kultūras kursi #jēgpilni uzdevumi #skolotājiem #metodiķiem

1.9. No patērētāja līdz radītājam jeb, skolotāj, mēs varam paskatīties filmu?
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts 
 
Pieredzes stāsts divās sērijās (5. un 6. klase) par ceļu no patērētāja vēlmēm līdz radītāja pieredzei. Dalībnieki iegūs izpratni par to, kā viena animācijas filma kļūst par materiālu 3 lielo izglītības ideju īstenošanai literatūras stundās: 

  • teksta un balss izmantojuma iespēju atšķirības audiovizuālajā mākslā un literatūrā (K.Li.1), 
  • radošo un māksliniecisko ideju realizācija, uzstājoties auditorijas priekšā (K.Li.2), 
  • atšķirīgu pasaules uzskatu un kultūras mantojumu izpratnes veicināšana, patstāvīgi veidojot, darbojoties, kā arī sadarbojoties kopīga mākslas darba jaunrades procesā (K.LI.3).  

Šī darba veikšanas laikā skolotāja uzdevums ir tikai iepazīstināt ar sasniedzamo rezultātu. Pārējais darbs – skolēnu pašvadīts process. 
 
Ieva Kalniņa, Rīgas 64. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
#pamatskola #literatūra #skolotājiem 

1.10. Valodas spēles dzejā bērniem un nebērniem
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Darbnīca 
Minilekcija un prezentācija par dažādu valodas līdzekļu (fonētisko, morfoloģisko, leksisko, grafisko u.c.) izmantošanu dzejas satura, bet jo īpaši formas aspektā dažādu vecumu skolēniem. Praktiskajā daļā darbs ar dzejas tekstiem - analīze, radošie eksperimenti un to prezentēšana. 

Signe Ābola, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un  literatūras skolotāja.
#literatūra #pamatskola #skolotājiem 

16. augusts 15:15 - 16:15
2.1. Kā skolēnam pieredzēt mākslu/kultūru?
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Paneļdiskusija 
Prominenti eksperti apgalvo, ka māksla nokāpusi no ziloņkaula troņa, kultūra ir mums visapkārt kā gaiss, ko elpojam, nemaz nepamanot, tāpēc tā var ietekmēt mūsu izvēles un uzskatus. Kādas ir skolēnu iespējas pieredzēt kvalitatīvas mākslas un kultūras norises un mācīties tās izprast? Diskusijā runāsim par to, 1) KUR šobrīd (pēc)Covid laikā skolēns var piedzīvot augstvērtīgu un viņam piemērotu kultūru; 2) KO ņemt vērā, izvēloties no kultūras un mākslas plašā piedāvājuma; 3) KĀ virzīt skolēna kultūras pieredzi – kāda ir skolotāju, vecāku un pašu skolēnu loma un 4) KĀPĒC vispār skolēnam ir vērts pieredzēt mākslu un kultūru, un vai stāstsir tikai par brīvas, inteliģentas un atbildīgas personības attīstību? 
 
Vada: Aija Tūna, kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja. 
Piedalās: Elizabete Pavlovska, Ziedoņa klases  vadītāja; Jānis Znotiņš, režisors, Valmieras vasaras teātra festivāla Bērnu un jauniešu programmas vadītājs; Dace Jurka, Mazsalacas Kultūras centra direktore, Latvijas kultūras darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja; Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra, Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja. 
 

2.2. Skolēnu pašvadītas mācīšanās iedziļinoties pilnveide, integrējot dažādus mācību priekšmetus
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts  
Labās prakses piemēri, kā mērķtiecīgi vadīt pašvadītas mācīšanās procesu, integrējot dažādus mācību priekšmetus (mūzika, literatūra, dabaszinības, matemātika, datorika u. c.). 
 
Santa Treilība, Ventspils Centra sākumskolas mūzikas skolotāja. 
#mūzika #sākumskola #pamatskola #pašvadīta mācīšanās #starppriekšmetu saikne #skolotājiem #metodiķiem

2.3. Starppriekšmetu saiknes un caurviju prasmju iekļaušana mūzikas mācību stundā
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts 
Kā organizēt mācību procesu, lai skolēni mācītos saskatīt kopsakarības ar reālo dzīvi, iesaistītos mācību procesa plānošanā un saskatītu starppriekšmetu saiknes un sadarbības nozīmi. 
 
Sangrita Upeniece, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas kursa “Kultūra un māksla” un mūzikas skolotāja. 
#mūzika #pamatskola #vidusskola #skolotājiem #metodiķiem

2.4. Fantastikas tēli dažādās kultūrās
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Darbnīca  
Šajā darbnīcā pētīsim animācijas tēmas izpausmes variācijas vizuālās mākslas mācību priekšmetā. 
 
Kristīne Gundarina, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja.
#vizuālā māksla #pamatskola #skolotājiem

2.5. Procesā veidots iestudējums
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Darbnīca 
Kā palīdzēt skolēniem veidot priekšstatu par iestudējuma tapšanas procesa svarīgākajiem posmiem: temata izvēli, idejas radīšanu, satura veidošanu, scenārija rakstīšanu, mēģināšanu un uzstāšanos; kādas ir šī temata apguves grūtības un ieguvumi. Dalībnieki tiks iepazīstināti un darbosies ar palīgmateriāliem: temata apguves plānojumu, darba uzdevumu aprakstiem, vērtēšanas kritērijiem, pašvērtējuma lapām u. c. 

Sandra Okuņeva, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas teātra mākslas skolotāja. 
#teātra māksla #pamatskola #skolotājiem #metodiķiem 

2.6. Kultūra “apēd” vai rada naudu?
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Diskusija 
Diskusijas fokusā kultūra un nauda jeb nemateriālā un materiālā pasaule. Vai kultūra ir pienesums ekonomikai? Kā finanšu līdzekļus izlietot lietderīgi kopīgajām iedzīvotāju vajadzībām? Vai var pretnostatīt kultūru un ražošanu? Kas īsti ir pievienotā vērtība? Kā šo problemātiku aktualizēt skolā dažādos mācību priekšmetos? Diskusiju rosinās viedokļu līderi Anda Laķe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore un Uldis Lībergs, kluba “Kursa” vadītājs. Iespēja diskutēt ikvienam klātesošajam. 
 
Viedokļu līderi: Anda Laķe, LKA profesore; Uldis Lībergs, kluba "Kursa" vadītājs. 
#kultūra #kultūras māksla #skolotājiem #metodiķiem #skolas vadības pārstāvjiem  

2.7. Kādi ir formālās un neformālās mākslas izglītības kopīgie mērķi un ceļi to īstenošanā?
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Paneļdiskusija 
Vai ģitārspēles pulciņā un skolā mūzikas stundās apgūtajam ir kāda saistība? Vai literārajā nometnē “Aicinājums” saprasto drīkst izmantot literatūras stundās? Vai nebūs nepareizi, ja pēcskolas teātra nodarbībās apgūto veidu, kā izprast tēla iekšējo motivāciju, izmantotu teātra mākslas stundās? Paneļdiskusijā meklēsim saskares punktus formālās un neformālās izglītības mērķiem un diskutēsim par skolotāju lomu skolēna attīstībā, katram savā izglītības veidā skolojot vienu un to pašu skolēnu. 

Vada: Elīna Apsīte, Skola2030 vecākā eksperte. 
Piedalās: Rita Lūriņa, Latvijas Kultūras akadēmijas docente, kultūras teorijas doktore, horeogrāfe; Baiba Veismane-Rezonga, Talsu Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja un jauktā kora diriģente.

2.8. Ieskats padziļinātā kursa “Kultūra un māksla II” saturā un metodikā
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Darbnīca 
Ko un kāpēc skolēni apgūs padziļinātajā kursā “Kultūra un māksla II”? Kādi atbalsta materiāli skolotājiem pieejami, lai šo kursu īstenotu? Kāda ir mākslu skolotāju pieredze, pašiem piedzīvojot būtiskākos šī kursa uzdevumus? Šos un citus jautājumus noskaidrosim šajā darbnīcā. 
 
Ilze Mazpane,
Ogres 1. vidusskolas skolotāja, māca vidusskolas kursu “Kultūra un māksla I: teātris”, Skola2030 vecākā eksperte, metodiķe. 
#kultūras kursi #skolotājiem #metodiķiem

2.9. Divi pieredzes stāsti literatūrā: “Radošums un sadarbība literatūras stundās par A. Čaku” un “Literatūra kvadrātā. Kā skolēnos vairot kultūras un mākslas pieredzi, izziņu un izpratni?”
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Mūs sagaida 2 pieredzes stāsti.  
1) Prezentācija, kur varēs uzzināt konkrētus soļus, kā strādāt stundās par A. Čaka personību, biogrāfiju un daiļradi. Dalībnieki iegūs pieredzi, kā skolēns var darboties individuāli un grupā, lai iepazītu dzejnieka personību, uzzinātu biogrāfijas faktus un gūtu priekšstatu par A. Čaka dzejas oriģinalitāti un savdabību. 
2) Literatūras stundās nākas ne tikai iepazīties ar dažādiem literārajiem darbiem, bet arī aktualizēt dažādas prasmes. To palīdz izdarīt redzējums no dažādiem skatupunktiem: literatūra un literatūra, literatūra un vēsture, literatūra dabaszinībās. Dalīšos pieredzē, kā strādāju ar biogrāfiskā romāna iepazīšanu, R. Ezeras “Aku”, kā arī neliels ieskats, kā literatūrai pievienot bioloģiju un fiziku. 
 
Indra Ugaine, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Guna Raita, Saldus vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
#literatūra #pamatskola #vidusskola #skolotājiem 
 

2.10. Mākslai patiešām ir nozīme literatūras stundās
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Darbnīca  
Tiks parādīti radošie skolēnu darbi, arī tie, kas veidoti video formātā. Paredzēts īss skaidrojums, kāpēc tāda ideja. Kas izdevās, kas ne. Kāds bija skolēna iespējamais ieguvums. Dalībnieki gūs idejas, varēs arī līdzdarboties uzdevumā, kā arī pēc tam ieviest savās mācību stundās, veicot praktisku uzdevumu – remarka kā teātris. 
 
Raimonda Goda, Mārupes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
#literatūra #pamatskola #skolotājiem

16. augusts 16:30 - 17:30
3.1. Vai māksla ietekmē citas dzīves jomas?
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Diskusija  
Vai māksla ir atsevišķa dzīves joma? Cik tā ietekmē citas dzīves jomas un otrādi? Kāda loma mākslas mijiedarbības ar citām dzīves jomām izpratnē ir skolā notiekošajam? Diskusiju rosinās viedokļu līderi Elizabete Pavlovska, Ziedoņa klases vadītāja, un Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors, fiziķis. Iespēja diskutēt ikvienam klātesošajam. 

#skolotājiem #metodiķiem #skolas vadības pārstāvjiem

3.2. Dabas skaņu etīdes radīšana
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Darbnīca 
Kā plānot mācību procesu 7. klasei mūzikas tematā “Daba un dabas skaņas kā iedvesmas avots”, kādus skaniskos avotus izmantot, kā sadarboties ar datorikas skolotāju, lai skolēni varētu radīt “Skaņu etīdi” (līdz 3 min.) un kā radošo darbu vērtēt datorikā un mūzikā. 
 
Dina Bičule, Talsu novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas vadītāja, Talsu pamatskolas direktore un mūzikas skolotāja. 
#mūzika #pamatskola #skolotājiem #metodiķiem

3.3. Kustība tēlniecībā 4. klasē
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Darbnīca  
Darbnīcā kopīgi atbildēsim uz jautājumu: kā skolēnus iedrošināt paust oriģinālas idejas un sistemātiski attīstīt radošās domāšanas prasmes? 
 
Guna Skabarniece, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja.
#vizuālā māksla #pamatskola #skolotājiem 

3.4. Pieredzes stāsti vizuālajā mākslā: “Video veidošana kā mācību darba forma radošās domāšanas prasmju apguvē” un “Kā veicināt skolēnu radošumu un oriģinalitāti vizuālajā mākslā sākumskolā"
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Dzirdēsim 2 pieredzes stāstus. 
1) Pieredzes stāsts par to, kā skolotājs var veicināt radošumu, lai ikviens skolēns būtu radošs un veidotu oriģinālus mākslas darbus. 1.4. tematā iedvesmot un atraisīt ikvienu skolēnu brīvi darboties, attīstīt fantāziju un iztēli, zīmējot fantāzijas tēlus, veidojot pasakas ilustrāciju, pēc kuras latviešu valodas stundā katrs rakstīja savu pasaku. Savukārt 4.2. tematā –  kā ar skicēšanas un vienkāršas domu kartes veidošanu, var veicināt skolēnu radošumu, izstrādājot literārajam darbam animācijas sižetu. 
2) Mācību uzdevumos skolēniem “Manas čības piedzīvojums” (4. kl.) un “Reportāža” (6. kl.) parādīta divu mācību priekšmetu skolotāju sadarbības iespēja, starpdisciplinaritāte, projekta darba metode, diferencēta un individuāla pieeja mācībām. 
Sadarbība vienmēr ir jauns izaicinājums, interesants darba process, un ļoti bieži gala rezultāts pārspēj gaidīto. 
 
Inta Veinšteina, Salaspils 1. vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja; Iveta Gabrāne, Balvu sākumskolas vizuālās mākslas skolotāja un Gunta Blauma, Balvu sākumskolas latviešu valodas skolotāja. 
#vizuālā māksla #latviešu valoda #pamatskola #skolotājiem 

3.5. Teātra tradīcija Liepājā
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts 
“"TEĀTRA TRADĪCIJA LIEPĀJĀ. XVIII–XX GS.” Aptuveni 15 minūšu garais un spraigais videostāsts ar muzikāliem iestarpinājumiem un bagātīgu vizuālo materiālu, ko veido daudzu publisko un privāto arhīvu fotogrāfijas, drukāti teksti un apstrādāti videoieraksti, var būt vērtīgs mācību materiāls, izzinot teātra attīstības procesu Liepājā. Vienlaikus tas ir arī nacionālais kultūras mantojums, jo Liepājas teātra tradīcija un personības ir cieši saistītas ar visu Latviju. Šī mantojuma dokumentēšanu videostāstā, radošo un pētniecības procesu komentēs tā veidotājas. 
 
Vēsma Lēvalde, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece. Dr. art.; Sandra Okuņeva, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore, Mg. philol., Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas teātra mākslas skolotāja. 
#teātra māksla #kultūras kursi #vidusskola #skolotājiem #metodiķiem

3.6. Teātra mākslas pieredze Valmieras PII "Sprīdītis"
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsti 
Kā strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem teātra mākslā, izmantojot vecumposmam atbilstošus izteiksmes līdzekļus un pieejas. 
 
Linda Eglīte un Inita Miglava, Valmieras PII “Sprīdītis” skolotājas. 
#teātra māksla #pirmsskola #skolotājiem #metodiķiem 

3.7. Starppriekšmetu saikne sociālajās zinībās un vēsturē un kultūras pamatos: Latvijas Kultūras kanona vērtību pētīšanas piemērs
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsts, kā skolēni veido pārskata pētījumu par paša izvēlētu Latvijas Kultūras kanona vērtību, noformējot to atbilstoši akadēmiskās rakstīšanas principiem un vizualizējot iegūtos secinājumus. 
 
Edgars Bērziņš, LU PPMF un Mācībspēka mācībspēks, starptautiskās vidusskolas “Exupery” Humanitārā departamenta vadītājs, Cambridge International, humanitāro zinātņu eksaminācijas speciālists. 
#kultūras kursi #vēsture #vidusskola #skolotājiem #metodiķiem 

3.8. Kultūras piedzīvošana Latvijas festivālos un notikumos
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
Lasīt vairāk

Sarunu darbnīca 
Nu jau noteikti ir izdevies datora ekrānu iemainīt pret īstiem, dzīviem un autentiskiem iespaidiem dabā, koncertos, izstādēs un citos kultūras notikumos! 

Iegūtie iespaidi klātesamības mirklī, pamanītās tendences piedzīvotajos kultūras notikumos un domas par to, kā no tā veidot saikni ar mācību saturu –  kā piedzīvoto dokumentēt, kā izvērtēt, kā reflektēt par to mācību procesā, kā rosināt jauniešus piedzīvot kultūru? Kā stundās gūtās zināšanas transformējas mākslas piedzīvošanā?  

Pa to visu –   sarunu darbnīcā, kurā piedalīsies dažādu festivālu un notikumu organizatori un eksperti, lai kopīgi analizētu tendences un diskutētu par kultūras norišu apmeklēšanas nozīmību, jauniešu iesaisti, kultūras pieredzēšanas ieguvumiem personības attīstības procesā un pieredzējuma mijiedarbību mācību procesā. 


Vada: Inese Pitkeviča, Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietniece, kultūras kursu skolotāja, ādas plastikas māksliniece un Kārlis Blumfelds, dīdžejs un pasākumu vadītājs, Biznesa augstskolas “Turība” lektors. 
Piedalās: Jānis Znotiņš, režisors, Valmieras vasaras teātra festivāla  Bērnu un jauniešu programmas vadītājs; Lilita Pudule, LNMM izglītības programmu kuratore; Ilze Vanaga, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja projektu vadītāja; Sabīne Vandāna, Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja; Lauma Bērza, LNKC Folkloras un tautas mūzikas eksperte, festivāla “Baltica” pārstāve; Edgars Āboliņš, starptautiskā Mūzikas un mākslas festivāla “LABADABA” pārstāvis; Liena Šmukste, Rakstniecības un mūzikas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja. 

3.9. Divi pieredzes stāsti literatūrā: “No patērētāja līdz radītājam jeb skolotāj, mēs varam paskatīties filmu?”, “Kā lasīt eposu “Lāčplēsis” 21. gs.?” un “Apsūdzēt vai aizstāvēt – atbildība
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Mūs sagaida divi pieredzes stāsti:
1) Pieredzes stāsts, kā apguvām eposa saturu un izpratni par nacionālajām vērtībām 9. klasē. 
Kopā ar skolotājiem  meklēsim atbildi, kāpēc un kā šajā laikmetā jaunajam cilvēkam 
rādīt vērtības, kuras bijušas svarīgas līdz šim un kā tās nepazaudēt. Skolotājiem tiks piedāvāts 
stundu plānojums, uzdevumi un to īstenošana, kā arī vērtēšanas kritēriji. 
2) Pieredze, kā 9. klasē literatūras stundās lasīt un analizēt literāros darbus, kuru tematika saistās ar jauniešu pieaugšanu, ētiskiem izaicinājumiem un dilemmām. L. Muižniece dalīsies pieredzē, kā 9. klases skolēni pēc Rasas Bugavičutes-Pēces romāna “Puika, kurš redzēja tumsā” izlasīšanas izstrādāja argumentētus aizstāvības un apsūdzības rakstus, izvērtējot romāna galvenā varoņa Jēkaba izvēles un rīcību, kā arī izsakot savu  
vērtējumu. Tiks sniegts ieskats, kā veidot improvizētu tiesu izspēles procesu un kā vērtēt šāda tipa skolēnu radošos darbus. D. Kalēja dalīsies ar idejām literatūras stundām, kā ar skolēniem 9. klasē diskutēt par atbildību un tās dažādajām izpausmēm, lasot Egīla Ventera stāstu “Ābolu elpa”. 

 
Iluta Dalbiņa, Rīgas 64. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Lauma Muižniece, Rīgas 64. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Daina Kalēja, Rīgas 64. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
#pamatskola #literatūra #skolotājiem 

3.10. Divi pieredzes stāsti literatūrā: “Skolēnu radošās domāšanas prasmju attīstīšana literatūras pārbaudes darbos” un “Zinīgā lasītāja prezentācija”
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Pieredzes stāsti 
Mūs sagaida 2 pieredzes stāsti. 

1) Radoši uzdevumi, kuri tiek iekļauti dažādu vecumposmu literatūras pārbaudes darbos/ieskaitēs. Nav šaubu, ka radošums ir viena no pieprasītākajām kvalitātēm darba tirgū, tāpēc tiks rādīti dažādi uzdevumu veidi, lai vienīgais radošums nebūtu “Uzzīmē, ko izlasīji dzejolī!”.  

2) Skaļās un kopīgās domāšanas epizode “Zinīgā lasītāja prezentācija” mudinās apdomāties par literatūras optimālā kursa beigām. Aktuālie jautājumi: kā jau vidusskolas sākumā pieteikt radoši intelektuālo kursa finālu; kuras darba formas spēj ieinteresēt jauniešus; kāpēc laikmetīgās literatūras iesaiste var būt svarīga zinīgajam lasītājam. 

 
Ilze Roberta, Kuldīgas Centra vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Lita Silova, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
#literatūra #pamatskola #vidusskola #skolotājiem #vērtēšana #pašvadīta mācīšanās 

16. augusts 18:00 - 19:30
Liepājas apskates ekskursija ar gidu
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas pagalms
Lasīt vairāk

Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību piedāvājam iepazīt Liepāju īpaši sagatavotā ekskursijā gida pavadībā.  

Pastaigu ekskursija Liepājas vecpilsētā, kuras laikā varēs baudīt romantiskas sajūtas, ko rada mazo ieliņu šarms, kā arī uzzināt ar tām saistītos vēsturiskos un mītiskos nostāstus. 

16. augusts 20:00 - 22:00
Liepāja ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027
Klubs "Kursa"
Lasīt vairāk

Sarunas par Liepāju kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027

17. augusts 09:00 - 14:30
Reģistrācija un kafijas pauze
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija,  Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Aicinām ierasties laicīgi, lai veiktu reģistrāciju uz konferences norises 2. dienu. 
Lokācijas - Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas telpās, Ausekļa ielā 9 un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē, Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.

1.1. Teātra māksla: Performance. Kuratora darbs. Procesā radīta izrāde. Pop-up izstāde.
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē iepazīsimies ar kuratora darba specifiku un metodēm, kuras iespējams integrēt skolā, īstenojot kultūras priekšmetu saturu, kā arī piedzīvosim un piedalīsimies procesā radītas izrādes un pop-up izstādes veidošanā.

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs, laikapstākļiem piemērots apģērbs un maiņas apavi. 

Vada: Sanita Duka, mākslu kuratore, pētniece, režisore, performatore.
#teātra māksla #kultūras kursi #vidusskola #skolotājiem    

1.2. Teātra māksla: Teātra improvizācija. Ķermeņa pārvaldība
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē aplūkosim un izmēģināsim vingrinājumus ķermeņa pārvaldīšanai un psihofiziskai atbrīvotībai, sagatavojot skolēnu skatuviskai darbībai etīdēs un teātra improvizācijā. 

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs apģērbs un maiņas apavi. 

Vada: Ligita Smildziņa, teātra pedagoģe, režisore, skatuves kustības un improvizācijas teātra praktiķe.  
#teātra māksla #skolotājiem   

1.3. Teātra māksla: Krūzīšu un siena leļļu un objektu teātris
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē apzināsim tēla veidošanas metodiku ar sadzīves priekšmetu palīdzību un piedzīvosim objektu teātra improvizācijas  prieku.  Gūsim ieskatu dabas materiālu leļļu un tradicionālo masku darināšanas tehnikās un to interpretācijās ar mūsdienu sadzīvē pieejamiem materiāliem. 

 

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs apģērbs, maiņas apavi un, ja iespējams, viena krūzīte ar osu un daži plāni lakati. 

Vada: Margita Poriete, kultūras projektu vadītāja, režisore, folkloriste, muzejpedagoģe, Rīgas Latviešu biedrības nama Folkloras komisijas izglītojošas programmas bērniem un jauniešiem “Sprīdīša skola” vadītāja. 
#teātra māksla #pirmsskola #sākumskola #skolotājiem

1.4. Teātra māksla: Laikmetīgā deja. Vides deja.
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē praktizēsim dažādas metodes ķermeņa kustību valodas apzināšanā un kustību partitūras radīšanā. Tēmas: Es sadarbībā ar sevi; Es sadarbībā ar telpu; Es sadarbībā ar partneri; Es sadarbībā ar objektiem – izvērsums un pārnese uz mācību procesu. 
 

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs, laikapstākļiem piemērots apģērbs un maiņas apavi. 

Vada: Lilija Lipora, horeogrāfe, dejas pedagoģe, laikmetīgās dejas dejotāja.  
#teātra māksla #mūzika #deja #sākumskola #pirmsskola #vidusskola #skolotājiem 

2.1. Mūzika: Mūzikas aktīvā klausīšanās kultūrkontekstos
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē praktiski izmēģināsim dažādas mūzikas klausīšanās stratēģijas, meklēsim kopsakarības starp laikmetiem, kultūrtekstiem, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un mākslas žanriem, īpašu uzmanību pievēršot 20., 21. gs. kontekstiem. Modelēsim un izmēģināsim dažādas pedagoģiskās pieejas mūzikas dziļākai izpratnei. 

Vada: Iveta Grunde, muzikoloģe, mūzikas pedagoģe, mūzikas teorijas priekšmetu docētāja JVLVMA, LR3 Klasika programmu veidotāja.
#mūzika #vidusskola #kultūras kursi #skolotājiem

2.2. Mūzika: Ritmizēšana
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē apgūsim dažādas ritma un ritmizēšanas metodikas un lietosim tās improvizācijā. Meistarklase būs par ritmu, ko saklausīt, radīt, izjust caur ķermeni, apkārtni, priekšmetiem; par pulsāciju, kas ir mūzikas un dzīves pamatā. Kopīgi veidosim metodisku pārnesi, mācot mūzikas priekšmetu skolā. 

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs apģērbs, maiņas apavi.  

Vada: Tālis Gžibovskis, bundzinieks, džeza mūziķis, JVLMA docents, Rīgas Doma kora skolas Džeza mūzikas programmas vadītājs, sitaminstrumentu spēles pedagogs. 
#mūzika #skolotājiem  

2.3. Mūzika: Kolektīvā muzicēšana ar Orfa instrumentāriju
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē gūsim ieskatu Orfa instrumentārijā un veidosim metodes pārnesi uz skolas vidi. Kopīgi izspēlēsim skaņu pasakas, ritma spēles un veidosim kompozīcijas no skanošiem žestiem līdz pat olīšu orķestrim.  

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs, laikapstākļiem piemērots apģērbs, maiņas apavi.  

Vada: Elīna Lūse, mūzikas pedagoģe, JVLVMA lektore.
#mūzika #pirmsskola #sākumskola #skolotājiem

2.4. Mūzika: Mūzikas sacerēšana
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē aplūkosim praktiskas metodes kā ierosināt bērnos vēlmi pierakstīt mūziku un izmantot dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus. Būs iespēja pašiem piedzīvot mūzikas radīšanas procesu. 
 
Kas jāņem līdzi: nošu lapas un zīmulis.

Vada: Ilze Arne, komponiste, pianiste un pedagoģe, JVLVMA docente. 
#mūzika #sākumskola #pamatskola #vidusskola #skolotājiem

2.5. Mūzika: Improvizācija
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē iepazīsimies ar džeza improvizācijas pamatiem, būsim līdzdalīgi džeza improvizācijas radīšanas procesam. Veidosim metodisku pārnesi uz skolas vidi.  

Kas jāņem līdzi: ja iespējams, mūzikas instruments, ko spēlējat. 

Vada: Indriķis Veitners, džeza mūziķis, saksofonists, JVLVMA profesors, Džeza katedras vadītājs.
#mūzika #improvizācija #pamatskola #vidusskola

3.1. Vizuālā māksla: Gleznošana ar dabas materiāliem
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē  izmēģināsim dažādas autortehnikas, izmantojot lētus un visiem pieejamus dabas materiālus. Veidosim mākslas darbus oriģinālā autortehnikā. Veidosim pārnesi uz mācību procesu. 

Kas jāņem līdzi: ērts, vienkāršs apģērbs, otas. 

Vada: Andris Eglītis, gleznotājs, instalāciju un foto mākslinieks, scenogrāfs, mākslas pedagogs.
#vizuālā māksla #pirmsskola #sākumskola #skolotājiem

3.2. Vizuālā māksla: Skicēšana
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē iepazīsimies ar skicēšanas tehnikas un iztēles vingrinājumiem, kā arī izmēģināsim pedagoģiskas metodes, kā skolēnam radīt vēlmi un prasmi vērot pasauli un to piefiksēt skicējot. 

Kas jāņem līdzi: papīrs, mīkstie zīmēšanas materiāli. Nepieciešamības gadījumā materiāli būs pieejami arī uz vietas. Telefons ar fotokameru.

Vada: Elīna Zunde, gleznotāja, mākslas pedagoģe, LMA Zīmēšanas katedras docente.
#vizuālā māksla #pamatskola #sākumskola #skolotājiem

3.3. Vizuālā māksla: Animācija
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē  piedzīvosim pilnu animācijas radīšanas ciklu, sākot no kadra plāna izveides, animācijas veidošanas dažādās tehnikās –  aplikācija, plastilīns, dabas materiāli, sadzīves priekšmeti, filcēšana, gleznošana, lelles – un līdz pat animācijas ieskaņošanai, ierunāšanai un titrēšanai. Procesā  izmantosim stop motion studio mobile lietotni, kas ļauj ērti un viegli, bez montāžas izveidot animāciju un to lietot mācību procesā.  

Kas jāņem līdzi: skārienjutīgais telefons. Ja iespējams, telefona statīvs, kuru var stabili novietot uz galda.

Vada: Dace Liepa, māksliniece, animatore filmu studijās Lokomotīve un InfinityBOX, bērnu grāmatu ilustratore, pedagoģe.
#vizuālā māksla #sākumskola #pamatskola #skolotājiem

3.4. Vizuālā māksla: Objektu fotografēšana
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē runāsim par fotografēšanas pamatlikumiem un dažādu objektu atšķirību notveršanu fotografēšanas procesā. Praktiski darbosimies, mācīsimies skatīties un redzēt, iesim ārā, meklējot interesantus  objektus. Savstarpēji dalīsimies   pieredzē,  akcentējot to,  kas ir būtisks un kas mazāk būtisks, lai uzņemtu izcilu  kadru. Veidosim metodisku pārnesi uz skolas vidi. 

Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs, laikapstākļiem piemērots apģērbs, sava foto kamera, paša uzņemtas fotogrāfijas. 


Vada: Jānis Deinats, fotomākslinieks, pedagogs.
#vizuālā māksla #kultūras kursi #skolotājiem

3.5. Vizuālā māksla: Gleznošana plenērā
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Lasīt vairāk

Meistarklasē gleznosim dabā meistara vadībā, piedzīvosim radīšanas procesu, sarunāsimies un apgūsim metodiskus knifus ainavu glezniecībā. Veidosim metodisku pārnesi uz skolas mācību vidi, diskutēsim par to, kā  gleznošana plenērā iekļaujas skolas mācību procesā.

 Kas jāņem līdzi: ērts, brīvs, laikapstākļiem piemērots apģērbs, dažāda lieluma  eļļas vai akrila otas.

Vada: Aleksejs Naumovs, gleznotājs, LMA profesors.
#vizuālā māksla #skolotājiem

4.1. Literatūra: Radošā rakstīšana – dzeja
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

 Meistarklasē stāstīsim un diskutēsim par domāšanas metodēm jaunu ideju radīšanā, par Rietumu un Austrumu pieeju,  kā arī praktizēsim radošas rotaļas un dzejošanas darbarīkus, ko lietot literatūrā un ikdienā.  

Kas jāņem līdzi: pierakstu burtnīca un pildspalva.

Vada: Andris Akmentiņš, dzejnieks, prozaiķis, LiepU Rakstniecības studiju programmas docētājs.
#literatūra #kultūras kursi #skolotājiem 

4.2. Literatūra: Radošā rakstīšana – proza
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Prozas meistarklases pamatā būs saruna un praktiskais darbs par rakstnieka attiecībām ar laikmetu, līdzcilvēkiem un sevi pašu. Darba gaitā mēģināsim atrast vismaz dažus veidus, kā pasniegt literatūru, saglabājot dzīvu tās māksliniecisko garu. 

Kas jāņem līdzi: pierakstu burtnīca un pildspalva.

Vada: Svens Kuzmins, publicists, mākslinieks, aktieris, prozaiķis, tulkotājs.
#literatūra #kultūras kursi #skolotājiem

4.3. Literatūra: Radošā rakstīšana – dramaturģija
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Meistarklasē aplūkosim dramaturģijas likumsakarības, kas ir dzīves procesu un loģikas kopija. Mēģināsim praktiski saprast, kā darbojas dramaturģisks teksts, kas ir tā pamats un  raksturs, tā izveides likumsakarības un paņēmieni. 

Kas jāņem līdzi: pierakstu burtnīca un pildspalva. 

Vada: Lauris Gundars, dramaturgs, režisors, starptautisku kinoscenāriju un teātra dramaturģijas darbnīcu vadītājs, Dramaturģijas un komunikācijas programmu pasniedzējs LiepU, LMA, RISEBA un Rīgas Stradiņa universitātē. 
#literatūra #kultūras kursi #skolotājiem

4.4. Literatūra: Teksts un skaņa
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Meistarklasē eksperimentēsim ar tekstu un skaņu, to digitāli apstrādājot. Būs iespēja izmēģināt teksta pārveidi mūzikas celiņā, tādējādi veidojot emocionālu vēstījumu. Mēģināsim veidot pārnesi starp literatūru un digitālajiem rīkiem, praktiski izmēģināsim un  ieteiksim mācību procesā izmantojamus digitālos rīkus un aplikācijas. 

Kas jāņem līdzi: skārienjutīgais telefons.

Vada: Roberts Dinters, pedagogs, multiinstrumentālists, komponists, producents.
#literatūra #mūzika #kultūras kursi #skolotājiem

4.5. Literatūra: Radošā rakstīšana – publicistika
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Lasīt vairāk

Meistarklasē runāsim par publicistikas nozīmi mūsdienu kultūras procesos, radošās un kritiskās domāšanas prasmju noderīgumu publicistiku tekstu tapšanā, apgūsim praktiskas publicistiska teksta tapšanas pamatiemaņas.  
 
Kas jāņem līdzi: pierakstu burtnīca un pildspalva.

Vada: Haralds Matulis, filozofs, rakstnieks, publicists, tulkotājs,  LiepU filozofijas, radošās rakstīšanas un kultūrteorijas priekšmetu docētājs.
#literatūra #kultūras kursi #skolotājiem

17. augusts 15:30 - 17:00
Konferences noslēgums
“Lielais dzintars” kamerzāle
Lasīt vairāk

Perfomance kopā ar Tomu Juhņeviču (mūzika), Lauru Juhņeviču (glezna) un Liliju Lipori (deja).

17. augusts 17:30 - 18:30
Liepājas apskates ekskursija ar gidu
Rožu laukums
Lasīt vairāk

Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību piedāvājam iepazīt Liepāju īpaši sagatavotā ekskursijā gida pavadībā.  

Pastaigu ekskursija Liepājas vecpilsētā, kuras laikā varēs baudīt romantiskas sajūtas, ko rada mazo ieliņu šarms, kā arī uzzināt ar tām saistītos vēsturiskos un mītiskos nostāstus. 

Konferences lektori

BAIBA MOĻŅIKA

Lasīt vairāk

AUSTRA AVOTIŅA

Lasīt vairāk

IRĒNA NELSONE

Lasīt vairāk

ELMĀRS SEŅKOVS

Lasīt vairāk

INGA KRIŠĀNE

Lasīt vairāk

LITA SILOVA

Lasīt vairāk

ZANDA GŪTMANE

Lasīt vairāk

Reģistrācija

Reģistrācija konferencei ir noslēgusies